AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Değerli Akademisyenler,

2016 yılı Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında kurumumuz ilgili birim ön inceleme heyetleri ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen net puanlar İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi web sitesinde ilan edilmiştir. Akademik Teşvik Komisyonunca ilan edilen başvuru sonuçlarına itirazların dilekçe ve ekli belgelerle Dekanlık/Müdürlükler aracılığı ile 1-3 Şubat tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. İtirazlar yapılırken Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ortaya konulan ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır;

Dikkat Edilecek Hususlar;

1. Herhangi bir faaliyet için kanıtlayıcı belgesi eksik olan faaliyetlere ilişkin puanlar çıkartılmıştır.

(Örneğin:

Atıf: SSCI –SCI-Exp, AHCI, ESCI indekslerindeki atıflar için web of science kanıtları belirtilmeyenler,

Tebliğ için (Tebliğ özeti, düzenleme kurulu, bilim kurulu ya da kongrenin uluslararası olduğuna dair belgeyi ibraz etmeyenler)

Hakemlik için (Hakemlik yapılan derginin tarandığı indeksleri gösteren belge ya da derginin en az 3 yıl süreyle yayınlanmakta olduğunu gösteren belge, hakemlik görevinin yapıldığına dair belgeyi eklemeyenler)

Makale için Makalenin tarandığı indeksleri gösteren belge, Derginin en az 3 yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olduğunu gösteren belgeyi eklemeyenler. Makalenin yayınlanmış olması aranmıştır.

2. Ar-Ge niteliği taşımayan tüm projeler tez, alt yapı, sempozyum, sergi, kongre ve benzeri etkinlik düzenleme projeleri değerlendirme dışı tutulmuştur.

3.Yapılan faaliyetlerin kendi bilim alanıyla ilgili olması istenmiş, ilgili olmayanlar çıkarılmıştır.

4.Ödül kategorisinde öğretim üyesinin –elemanın kadrosunun bulunduğu kurumlar tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanındaki faaliyetleri için ilgili kurul tarafından seçilerek verilmiş akademik veya sanatsal ödül olduğunu gösteren belge ibraz etmeyenler çıkarılmıştır.

5.Tüm faaliyet alanları için sadece 2016 yılındaki faaliyetler esas alınmıştır.(Örneğin : 2015 yılında DOI numarası alınmış yada elektronik ortamda yayınlanmış çalışmaların 2015 yılı Akademik Teşvik puanlamasında kullanılmışsa ilgili çalışmaların 2016 yılında basılmış örnekleri  kabul edilmemiştir.) Sonuç raporu olmayan ve araştırma niteliği olmayan faaliyetlerin puanı çıkarılmıştır.

6.Araştırma puanlarında ilgili yönetmelikte belirtilen görevlendirme vb. şartları eksik olanların puanları kabul edilmemiştir.

7. Performansa dayalı ses ve görüntü kaydı bulunmak kategorisinde uzmanlık konuları ya da akademik çalışmaları ile ilişkili olarak verdikleri semineler, yaptıkları konuşmalar, basına verdikleri demeçler vb. etkinlikler değerlendirme dışı tutulmuştur.

 

İrtibat İçin: Kemal Eren TAŞKIRAN (DAHİLİ:8554)

 

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Başa Dön