Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Ek Bilgilendirme

 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ HAKKINDA

EK BİLGİLENDİRME

 

 

     Değerli Öğretim Üyesi/Elemanı,

     Malum olduğu üzere, 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında uygulanacak olan "Akademik Teşvik" başvuruları için gerekli olan 2016 yılı veri girişleri 16 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar yapılabilecektir (Takvim için bkz. Ek-1). Teşvik ödemesinde esas alınacak veri girişlerinin eklerde yer alan yönetmelikte (Bkz. Ek-2)  belirtildiği gibi yapılması, sonraki süreçlerin sorunsuz yürütülebilmesi bakımından önemlidir. Bölüm, Anabilim Dalı ya da Anasanat Dalı başkanlıklarına yapılacak olan başvurularda (Dilekçe örneği için bkz. Ek-3), YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin belgelerin de eksiksiz sunulması, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının yapacakları değerlendirme ve alacakları kararlar açısından önemlidir.

     Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun sekretarya işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları ekte verilmiş olan takvime uygun olarak karara bağladıkları (Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı için bkz. Ek-4) başvuru dosyalarını Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, değerlendirme sürecinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacak her türlü başvuru ve itiraz da Personel Daire Başkanlığı üzerinden yapılacaktır.

     Ayrıca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarında görevli alan akademisyenlerimizle, varsa anlaşılmayan hususların anlaşılır hale getirilmesi ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların tartışılarak çözüme kavuşturulması amacıyla 11 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 14:00’da Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda (Yabancı Diller Y.O/Tıp Fakültesi Binası) bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.   

     Sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine verdiğiniz katkı için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                               

                                                             Prof. Dr. Turan GÖKÇE

                               Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanı

 

Ek-1 2016 Akademik Teşvik Takvimi.docx​

Ek-2 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği.pdf

Ek-3 Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesi.doc

Ek-4 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı.docx

Başa Dön